Trận Hình

Ngày đăng: 22-08-2020

 Trận Hình

 I.Điều kiện sử dụng trận hình:

Người chơi đạt cấp độ 8 trở lên có thể mở tính năng trận hình, cho phép người chơi thiết lập đồng đội và vị trí thi đấu 1 cách hợp lí.

 II.Hướng dẫn trận hình:

 1.Giao diện trận hình:

 • Người chơi có thể mở giao diện trận hình thông qua biểu tượng “trận hình“ ở phía dưới bên phải giao diện trò chơi.

 2.Nâng cấp trận hình:

 • Người chơi có thể tiến hành nâng cấp độ của trận hình.
 • Cấp độ trận hình càng cao thì càng mở ra nhiều loại trận hình và gia tăng số lượng đồng đội tham gia vào trận hình.
 • Nâng cấp trận hình yêu cầu nhân vật đạt đủ điều kiện cấp độ và tiêu hao điểm chiến tích. Người chơi sử dụng phím “nâng cấp“ phía dưới giao diện trận hình để tiến hành nâng cấp.
 • Người chơi có thể xem điều kiện nâng cấp trận hình ở bên cạnh phím “nâng cấp“.

 3.Các loại trận hình:

Có 8 loại trận hình, mỗi loại trận hình cung cấp 1 sức mạnh khác nhau cho nhân vật và đồng đội.

4.Thêm đồng đội vào trận hình:

 • Người chơi có thể tiến hành thêm và sắp xếp thứ tự của đồng đội trong trận hình.
 • Trong bảng danh sách đồng đội, chọn đồng đội và kéo hình của đồng đội vào vị trí mong muốn trong trận hình.
 • Người chơi chỉ có thể sắp xếp thành viên vào các ô trống màu xanh.


Kéo hình đồng đội vào trận hình

 Chú ý

Người chơi có thể loại bỏ đồng đội ra khỏi trận hình bằng cách kéo hình nhân vật trong trận hình ra khỏi giao diện trận hình.


Loại bỏ đồng đội thành công

 5.Sử dụng trận hình:

 • Người chơi sau khi sắp xếp trận hình thành công sẽ phải xác nhận sử dụng trận hình nào khi chiến đấu.
 • Người chơi chọn trận hình cần sử dụng sau đó ấn “đội hình sử dụng“ để thay đổi trận hình.
 • Sau khi sử dụng trận hình thành công, trên trận hình được chọn sẽ có đánh dấu màu vàng.


Sử dụng đội hình thành công

 • Khi tham chiến hệ thống sẽ tự động sử dụng trận hình được chọn.

Sử dụng trận hình khi chiến đấu

Tin tức liên quan