Tiến Hóa Đồng Đội- Ảnh Hồn

Ngày đăng: 22-08-2020

Tiến Hóa Đồng Đội- Ảnh Hồn

Điều kiện:

  • Người chơi đã mở tính năng ảnh hồn.
  • Yêu cầu tiêu hao: ảnh hồn, beri, điểm chiến tích, cấp độ đồng đội và cấp độ chuyển sinh.
  • Địa điểm: thành phố Water 7
  • NPC: Angelika

Nội dung:

1.Giao diện tiến hóa:

Người chơi đến thành phố Water 7 có thể đến gặp Npc Angelika để mở giao diện ảnh hồn.

Sau khi mở giao diện ảnh hồn có thể chọn biểu tượng tiến hóa nằm ở phía trên góc bên phải của giao diện để mở giao diện tiến hóa.

2.Loại hình tiến hóa:

- Có 2 loại hình tiến hóa:

  • Tiến hóa đặc thù: dành cho băng hải tặc Mũ Rơm và các nhân vật quan trọng trong cốt truyện. Người chơi bắt buộc phải tiến hóa từng nhân vật theo thứ tự, không được nhảy cách. Các nhân vật phải tham gia phụ bản Ác Mộng để tiến hóa.
  • Tiến hóa tự do: dành cho các nhân vật khác, có thể tự do lựa chọn tiến hóa, không bắt buộc theo thứ tự.


Giao diện tiến hóa đặc thù


Giao diện tiến hóa tự do

3.Thông tin tiến hóa:


Xem thông tin tiến hóa

Người chơi khi lựa chọn xem thông tin sẽ xuất hiện giao diện cho biết các chỉ số, hình ảnh trước và sau khi tiến hóa, thông tin điều kiện cần thiết để tiến hóa (beri, điểm chiến tích, ảnh hồn, cấp độ và cấp chuyển sinh, hoàn thành phụ bản Ác Mộng).

4.Phụ bản Ác mộng:

Các nhân vật khi tiến hóa đặc thù yêu cầu hoàn thành phụ bản Ác Mộng.

Trong giao diện tiến hóa, lựa chọn phụ bản Ác Mộng để tiến vào phụ bản. Mỗi nhân vật sẽ có phụ bản riêng để tham gia.


Lựa chọn tham gia P.bản Ác Mộng


Phụ bản Ác Mộng

 

Tin tức liên quan