Hướng Dẫn Sưu Tập Vật Phẩm Tại Trung Tâm Đổi Quà

Ngày đăng: 19-12-2020

 Thu Thập Nguyên Liệu Trung Tâm Đổi Quà

 Các Thu Thập Các Nguyên Liệu Trung Tâm Đổi Quà

 Xu Kho Báu : Đổi tại Trung Tâm Đổi Thưởng Closseum

 La Bàn Log Pose : Đổi tại Trung Tâm Đổi Thưởng Chiến Cuối

Cờ Hải Tặc : Đổi tại Thương Thành Uy Tín Chiến Trường

Vivre Car : Đổi tại Trung Tâm Đổi Tranh Bá Trên Biển

 Ngoài ra các Nguyên Liệu cũng có thể mua tại Shop Map Cối Xay Gió

Tin tức liên quan