Liên Thông Máy Chủ 17/04/2021

Ngày đăng: 21-02-2021

Thời Gian:

Dự kiến từ 22:00 17/04/2021 đến 22:00 19/04/2021

Máy Chủ Liên Thông :   S6 - S10 , S11 - S15

Máy Chủ Bảo Trì :  Tất cả máy chủ còn lại

    Quy Tắc Liên Thông Máy Chủ

​- Thời gian liên thông có thể sẽ kết thúc sớm hoặc trễ hơn dự kiến

- Vui lòng không đăng nhập vào game trước khi có thông báo để tránh gặp phải lỗi ngoài ý muốn

HOẠT ĐỘNG TRANH BÁ TRÊN BIỂN :

   Tàu Chiến sẽ reset về Lv1 và Vàng trong hoạt động Gửi Lấy Vàng sẽ mất . Vui lòng lấy hết Vàng trước bảo trì. Những trường hợp mất Vàng sẽ không được xử lý.

- Với 1 tài khoản có nhiều nhân vật thì sau khi liên thông máy chủ người chơi đăng nhập ở server nào thì sẽ vào game với nhân vật của server đó.

- Nếu như 2 server có người chơi trùng tên, thì sẽ thêm mã server trước đây vào sau tên nhân vật

- VD:Người chơi “Luffy ”ở Server 1, người chơi “Luffy ” ở server 2, sau khi dữ liệu server giống nhau, người chơi ở server 1 thấy người chơi ở server 2, thì tên người chơi ở server 2 hiện thành “Luffy .s2”. Còn khi bản thân người chơi quan sát nhân vật của chính mình thì tên không thay đổi.

- Tên Công Hội trùng nhau cũng được xử lý như trên

- Hủy bỏ các đồng đội đang huấn luyện trên vị trí huấn luyện.

- Tất cả dữ liệu của Đấu Trường để trống

- Toàn bộ dữ liệu Độ Tích Cực để trống

- Tất cả lịch sử chiến đấu và chiến báo sẽ để trống

- Boss Thế Giới giữ lại Lv Boss của Server đầu tiên của Cụm liên thông

- Toàn bộ quà tặng chưa lĩnh trong phòng quà tặng sẽ bị xóa

- Tất cả mail sẽ bị xóa

- Thời gian rời bỏ của người thợ trong chế đồ được cài đặt thành thời gian của S1-Luffy (Tất cả các vật phẩm mua bán trong Shop sẽ bị xóa)

  Dữ liệu Tài Nguyên Thế Giới và Tài Nguyên Bến Cảng sẽ bị xóa

- Quy tắc xóa nhân vật:

  Những tài khoản có nhân vật cấp dưới 131

  Những tài khoản không đăng nhập trong 15 ngày gần nhất sẽ bị xóa.

Tin tức liên quan