Đua Top Máy Chủ Mới

Ngày đăng: 10-12-2020

 Đua Top Tỉ Thí Máy Chủ Mới

Thời Gian : 10:00 02/01/2021 - 22:00 09/01/2021

Phần Thưởng : 

 Top 1 :

 1. 1.000.000 Vàng
 2. 01 Túi Chọn Bảo Thạch 12
 3. 01 Danh Hiệu Chúa Tể Vương Giả

Top 2 :

 1. 800.000 Vàng
 2. 01 Túi Chọn Bảo Thạch 11
 3. 01 Danh Hiệu Chúa Tể Vương Giả

Top 3 :

 1. 600.000 Vàng
 2. 01 Túi Chọn Bảo Thạch 10
 3. 01 Danh Hiệu Chúa Tể Vương Giả

Top 4 :

 1. 500.000 Vàng
 2. 01 Danh Hiệu Chúa Tể Vương Giả

Top 5 : 

 1. 300.000 Vàng
 2. 01 Danh Hiệu Chúa Tể Vương Giả

 

 Đua Top Đẳng Cấp Máy Chủ Mới

Thời Gian : 10:00 02/01/2021 - 23:59 09/01/2021

Phần Thưởng : 

 Top 1 :

 1. 1.000.000 Vàng
 2. 01 Danh Hiệu Tứ Hoàng Cuồng Nộ

Top 2 :

 1. 800.000 Vàng
 2. 01 Danh Hiệu Tứ Hoàng Cuồng Nộ

Top 3 :

 1. 600.000 Vàng
 2. 01 Danh Hiệu Tứ Hoàng Cuồng Nộ

Top 4 :

 1. 500.000 Vàng
 2. 01 Danh Hiệu Tứ Hoàng Cuồng Nộ

​​​​​​​ Top 5 : 

 1. 300.000 Vàng​​​​​​​
 2. 01 Danh Hiệu Tứ Hoàng Cuồng Nộ

 Lưu Ý : Vàng Đua Top sẽ được phát sau 48:00 tính từ lúc Tổng Kết và được cộng vào các mốc Tích Lũy Nạp trong game

Tin tức liên quan