Chuyển Trận Doanh

Ngày đăng: 22-08-2020

Chuyển Trận Doanh

I.Điều kiện.

  • Đã rời khỏi công hội.
  • Trong thời gian boss thế giới không được chuyển trận doanh.
  • Thời gian lôi đài không được chuyển trận doanh

II.Nội dung.

  • Sau khi đạt đủ điều kiện, người chơi vào chức năng “Treo thưởng“ chọn “Chuyển Trận Doanh“ để vào giao diện chuyển đổi trận doanh.


Cách vào giao diện đổi trận doanh

  • Có 2 cách để đổi trận doanh:
    • Tiêu hao 5000 vàng.
    • Sử dụng vật phẩm “ Visa chuyển trận doanh


Giao diện đổi trận doanh

III.Phần thưởng.

Sau khi đổi trận doanh thành công, người chơi có thể cùng bạn bè tiếp tục hành trình khám phá hành trình biển cả.

Tin tức liên quan