Chiếm Tài Nguyên

Ngày đăng: 22-08-2020

Chiếm Tài Nguyên

Chiếm Tài Nguyên là nguồn thu thập Beri và Vàng liên tục cho người chơi.

  • Người chơi có thể chọn biểu tượng tài nguyên hoặc thông qua giao diện bến cảng để vào khu vực tài nguyên .

1. Chiếm lĩnh tài nguyên :

  • Người chơi sau khi vào bản đồ tài nguyên có thể lựa chọn khu mỏ muốn vào
  • Sau khi đã lựa chọn khu mỏ , chọn chuyển khu vực và có thể bắt đầu chiếm lĩnh tài nguyên .
  • Lựa chọn 1 mỏ bất kỳ để tiến hành chiếm lĩnh

  • Sau khi chọn chiếm lĩnh , người chơi sẽ được chuyển vào bản đồ chiến đấu , nếu thắng sẽ được quyền chiếm lĩnh mỏ đó ..

2. Đào vàng :

  • Người chơi sau khi chiếm mỏ có thể sử dụng chức năng đào vàng .
  • Trong vòng 10 phút tính từ lúc chiếm mỏ thành công có thể sử dụng đào vàng , quá 10 phút sẽ không thể sử dụng tính năng .

3. Phần thưởng :

  • Tùy theo sản lượng và thời gian chiếm đóng mỏ , người chơi sẽ được nhận thưởng beri và vàng khác nhau .
  • Sản lượng và thời gian chiếm đóng mỏ càng lâu thì nhận được càng nhiều beri . Tối đã có thể chiếm đóng mỏ trong 60 phút
  • Với những mỏ sử dụng tính năng Đào Vàng sẽ được nhận thêm 1,5 lần beri . Lưu ý sản lượng vàng sẽ vẫn giữ nguyên.
Tin tức liên quan